Få din hyra i tid!

Genom vårt dotterbolag Passion for Homes Finans kommer vi sköta din hyresadministration och ser till att du får din hyra betald i tid varje månad. Du slipper oroa dig för försenade eller uteblivna betalningar från din hyresgäst. Samt erbjuder vi en månads hyresgaranti. Vårt arvode är endast 2,5% per månad som automatiskt dras av på hyran.


Hur fungerar det rent praktiskt?

STEG 1

Vilken hyra?

Du kommer överens med din hyresförmedlare vilken hyra ni tillsammans vill gå ut med. En bra ide är att man redan i detta skede räknar med administrationsavgiften på 2,5% är inräknad i hyran.


STEG 2

Hyresavtalet är nu signerat, vad händer sen?

Efter att hyresavtalet är signerat av båda parter, dvs dig som hyresvärd och din hyresgäst, har hyresgästen 10 dagar på sig att betala in depositionen på vårt klientmedelskonto.

Klientmedelskonto är ett konto för företag som är redovisnings skyldiga och förvaltar medel för klients räkning, till exempel fastighetsmäklare eller advokatbyråer. Förvaltare är skyldig att ha kunderna/klienternas medel åtskilda från företagets egna medel.

STEG 3

Hyresutbetalning

Vårt överenskomna förmedlingsarvode enligt uppdragsavtalet kommer dras av på din första och andra månadshyra. Enkelt räknad motsvarar 10% = 1,2 månadshyror.

Det innebär att du kommer få din första hyra utbetald för din andra månad.


  • Månad ett 0,- hyra

  • Månad två 80% av den överenskomna hyran

  • Månad tre och därefter 100% av den överenskomna hyran

Hyran betalas ut till ditt bankkonto mellan den 25:e-27:e varje månad beroende på helger och röda dagar.

22 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla